Klachten over de behandeling?

Ik probeer jou zo goed mogelijk te behandelen met alle informatie die je mij tijdens de intake en de behandeling(en) hebt gegeven. Meestal gaat dit probleemloos. Mocht je toch een klacht hebben dan kun je die bij mij melden. Graag zelfs. Want alleen dan kan ik er iets aan doen.

Samen met jou ga ik kijken wat we hieraan kunnen doen op het op te lossen. Mocht nu blijken dat je toch niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht dan kun je dit melden bij de geschillencommissie SCAG. Ik ben hierbij aangesloten.  SCAG staat voor Stichting Complementair en Alternatieve Gezondheidszorg.

Op www.scag.nl kun je je klacht indienen. 

Vervolgens gaat een klachtenfunctionaris er mee aan de slag. SCAG vraag het volgende als je een klacht hebt:

“SCAG adviseert u om uw onvrede of klacht over uw behandeling eerst met uw behandelaar te bespreken. Vaak lost dit het probleem op. Als er bijvoorbeeld sprake is van een misverstand kan een gesprek verheldering brengen. Therapeuten die aangesloten zijn bij een door SCAG erkende beroepsorganisatie zijn meer dan bereid om met u in gesprek te gaan. Komt u er samen toch niet uit of laat de situatie het niet toe het te bespreken? Volg dan onderstaand stappenplan.”

1.   Dien de klacht in. 

Dien de klacht in bij SCAG. De gratis toegankelijke en onafhankelijke klachtenfunctionaris zet zich in om samen met u en de therapeut tot een oplossing te komen. 

2. De geschillencommissie 

Komen u en de therapeut niet tot een oplossing? Betaal het klachtengeld (€52,50) en dien de klacht opnieuw in. Het klachtengeld ontvangt u terug indien u in het gelijk wordt gesteld.

3. Commissie doet uitspraak 

Beide partijen worden gehoord door de SCAG-geschillencommissie. De SCAG-geschillencommissie doet een passende en bindende uitspraak.