Klachten over de behandeling?

Ik probeer jou zo goed mogelijk te behandelen met alle informatie die je mij tijdens de intake en de behandeling(en) hebt gegeven. Meestal gaat dit probleemloos. Mocht je toch een klacht hebben dan kun je die bij mij melden. 

Samen met jou ga ik kijken wat we hieraan kunnen doen op het op te lossen. Mocht nu blijken dat je toch niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht dan kun je dit melden bij de geschillencommissie GAT. Ik ben hierbij aangesloten.  GAT staat voor Geschillencommissie Alternatieve Therapeuten. 

Op www.gatgeschillen.nl kun je je klacht indienen. 

Vervolgens gaat een klachtenfunctionaris er mee aan de slag.

“GAT adviseert u om uw onvrede of klacht over uw behandeling eerst met uw behandelaar te bespreken. Vaak lost dit het probleem op. Als er bijvoorbeeld sprake is van een misverstand kan een gesprek verheldering brengen. Therapeuten die aangesloten zijn bij een door GAT erkende beroepsorganisatie zijn meer dan bereid om met u in gesprek te gaan. Komt u er samen toch niet uit of laat de situatie het niet toe het te bespreken? Volg dan onderstaand stappenplan.”

1.   Dien de klacht in. 

Dien de klacht in bij GAT. De gratis toegankelijke en onafhankelijke klachtenfunctionaris zet zich in om samen met u en de therapeut tot een oplossing te komen. 

2. De geschillencommissie 

Komen u en de therapeut niet tot een oplossing? Betaal het klachtengeld (€125) en dien de klacht opnieuw in. Het klachtengeld ontvangt u terug indien u in het gelijk wordt gesteld.

3. Commissie doet uitspraak 

Beide partijen worden gehoord door de GAT-geschillencommissie. De Gat-geschillencommissie doet een passende en bindende uitspraak. 

Spring naar toolbar